โครงการและกิจกรรม


                  
    โครงการจัดนิทรรศการ                         กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม                    โครงการทำบุญสาขาวิชาเคมี
                      
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์                   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์                                      โครงการศึกษาดูงาน
                   
   กิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทง                    โครงการอบรม HPLC                         โครงการอบรมทำสบู่และน้ำยาล้างจานสมุนไพร
         จากวัสดุเหลือใช้                      
                            
                                         นำเสนอผลงานวิชาการ                                            โครงการอบรม NMR
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 1332 times Last modified on วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2559 02:44
05. 2018